Obiective strategice

Consolidarea cadrului instituţional
♦ Renovarea căminului cultural
♦ Răspândirea şi consolidarea formelor de organizări civile
 
Încărcarea instituţiilor cu programe
♦ Organizarea cursurilor de perfecţionare
♦ Programe pentru dezvoltarea comunitară
♦ Înfiinţarea cluburilor
♦ Generarea cercurilor de autoinstruire
♦ Implicare în organizarea expoziţiilor ambulante
♦ Acţiuni pentru prezentarea economiei locale
 
Dezvoltarea învăţământului
♦ Modernizarea şcolii
♦ Îmbunătăţirea legăturii dintre şcoală, elevi şi părinţi
♦ Construirea sălii sportive
♦ Construirea şcolii
 

Consolidarea şi dezvoltarea economiei
♦ Elaborarea programei de incubator
♦ Înfiinţarea unui birou de informare şi consiliere
♦ Elaborarea unor programe pentru a spori numărul salariaţilor în cadrul întreprinderilor locale
♦ Exploatarea mai bună a căii ferate
♦ Introducerea managementului la nivel de comună în cultivarea cepei
♦ Introducerea cultivării plantelor medicinale în comună
♦ Management comun în domeniul creşterii ovinelor
♦ Modernizarea creşterii ovinelor
♦ Modernizarea prelucrării lânei
♦ Introducerea prelucrării industriale a cepei - înfiinţarea pieţei de legume
♦ Consolidarea prelucrării cărnii locale
♦ Explorarea mai bună a căii ferate în cadrul turismului
♦ Îmbunătăţirea prestărilor turistice prin dotarea unităţilor cu echipamente de informatică
♦ Înfiinţarea noilor unităţi de prestări servicii în turism
♦ Elaborarea programelor turistice la nivel comunal
♦ Organizarea festivalului cepei
♦ Distingerea produselor de artizanat de cele agricole

♦ Elaborarea unui program de marketing comun pentru vinderea produselor de artizanat
♦ Scoaterea la iveală a ocupaţiilor meşteşugăreşti tradiţionale, precum şi asigurarea predării lor


Ocrotirea mediului
♦ Organizarea în şcoală a unor concurse în domeniul ocrotirii mediului
♦ Elaborarea standardelor locale de ocrotire a mediului la eliberarea autorizaţiilor
♦ Propagarea modului de viaţă si a constintei ecologice
♦ Introducerea colectării selective a deşeurilor precum şi a prelucrării lor


Stabilitatea comunei
♦ Elaborarea programelor pentru reţinerea tinerilor
♦ Atragerea în comună a tinerilor specialişti
♦ Organizarea programelor distractive şi educative pentru tineri
♦ Elaborarea de programe şi materiale promoţionale. care prezintă comuna penrtu ea însăşi şi lumii

 

Infrastructura deservitoarea a comunei
♦ Construirea canalizării
♦ Curăţarea apei fântânelor
♦ Modernizarea străzilor laterale
♦ Dezvoltarea reţelei de apă potabilă
♦ Formarea spaţiilor verzi comunale
♦ Dezvoltarea sistemelor de telecomunicaţii

Ultima actualizare: 17.07.2019