Economia

Cele mai importante unităţii de producţie şi de prestări servicii în comună sunt:
 

Intreprinderea mică de prelurarea cărnii. În localitatea Chibed în anul 2000 a fost înfiinţată o fabrică care are ca obiect de activitate tăierea animalelor şi prelucrarea cărnii. Firma a fost înfiinţat din capital privat. Numărul angajaţilor este de 14 persoane din care 4 bărbaţi şi 10 femei. Materia primă (carne de origine animală) este cumpărată de la producătorii din localitate şi din localităţi apropiate, precum şi din marile ferme zootehnice de stat sau private din ţară.
Produsele sunt valorificate pe plan local în magazinele din sat şi din zonă, cum ar fi Târgu Mureş, Sovata, Odorheiu Secuiesc. Firma are un număr de 3 magazine în municipiul Târgu Mureş.

 

Fabrica de ţesături din lână. Industria de prelucrare a lânii în satul Chibed are o vechime de 35 ani, când a fost înfiinţat un atelier meşteşugăresc care a avut ca obiect de activitate prelucrarea a lânii în fibre de lână. Aceasta a fost una din puţinele ateliere private autorizate la aceea vreme de Consiliul popular local, care avea ca obiect de activitate prelucrarea lânii în fire. Atelierul a prestat servicii atât statului cât şi persoanelor particulare. Locuitorii satelor din Judeţul Mureş, cât şi din alte judeţe au adus lâna la acest atelier unde a fost prelucrat în fire de lână din care ulterior s-au confecţionat obiecte de îmbrăcăminte în principal. Până în anul 1990 atelierul a funcţionat ca o activitate familiară după care a fost înfiinţat firma SC Siltexim SRL. După anul 1990 activitatea s-a extins.

În prezent în cadrul firmei se desfăşoară următoarea activitate de producţie:

• Pregătirea firelor şi filarea în fire de lână
• Fabricarea ţesăturilor de lână.

Pregătirea firelor de lână se desfăşoară prin următoarea tehnologie:

• pregătirea patului de lână
• cardarea
• divizare
• răsucire,filare

Fabricarea ţesăturilor de lână are ca etape de tehnologie după cum urmează:

• bobinare
• urzire
• năvădire
• canetare
• ţesere
• verificarea produsului finit şi anume a ţesăturii

Produsele finite obţinute sunt: fire de lână şi ţesături de lână. Tehnologia şi utilajele au o vechime medie de 20 ani. Numărul angajaţilor este de 12 persoane din care 10 femei şi 2 bărbaţi. Produsele finite sunt valorificate în ţară. Firma este integral cu capital privat.

 

Ateliere de prelucrare a lemnului. Exploatarea şi prelucrarea lemnului a fost avantajată de prezenţa unor bogate resurse forestiere concentrate în jurul localităţii Chibed, precum şi de zonele apropiate de munte şi de dealurile înalte. În trecut valorificarea masei lemnoase se făcea într-un grad scăzut, în localitate nu era nici un atelier de prelucrare.
După anul 1989 în localitate au fost înfiinţate un număr de 2 ateliere de prelucrare a materialului lemnos, unul din ateliere execută şi lucrări de tâmplărie, celălalt are ca obiect de activitate prelucrarea buşteanului de lemn până la faza de semifabricate. Materiile prime folosite sunt materiale lemnoase atât răşinoase cât şi foioase, provin în principal din pădurile de pe raza localităţii Chibed cât si din pădurile zonelor de munte apropiate. Atelierele de prelucrare a lemnului au în medie un nr de 10 salariaţi în special bărbaţi.
Impactul cu mediul a avut consecinţe mai ales în zonele de exploatare unde o parte din pădurile tăiate nu au fost repopulate ducând astfel la erodarea şi spălarea solului.


Brutărie. - fabricarea păinii şi specialităţilor de panificaţie;
- fabricarea produselor proaspete de patiserie, placintelor, checurilor, tartelor etc.


Firma de transport. Cu următoarele activităţi:
- transporturile terestre de călători, pe bază de grafic, urbane şi suburbane, pe rute precise conform unui orar de plecări şi sosiri, precum şi de opriri în staţii.

 

Firma de cultivare a fructelor, legumelor etc. Activităţi principale
- producerea de fructe: mere, pere, prune, cireşe, vişine, caise, piersici, căpşuni, zmeură:
- cultivarea de struguri pentru vin şi a strugurilor de masă;
- producerea de vin din struguri producţie proprie;

 

Atelier de construcţie cu următoarele activităţi principale
- construcţia tuturor tipurilor de clădiri;
- lucrări de geniu:
. poduri, inclusiv cele pentru autostrazi suspendate, viaducte, tunele si pasaje subterane;
. conducte de mare lungime, linii de comunicaţii si electrice;
. conducte urbane, linii urbane de comunicaţii şi electrice; lucrări urbane auxiliare;
- asamblarea şi ridicarea de construcţii din prefabricate pe şantier.

 

Firmă pentru intreţinerea şi repararea autovehiculelor

 

Moara tradiţională care funcţionează cu piatră

 

Mai multe grădinărie de flori - destul de însemnantă.


Trei distilartor de pălincă


Langă aceste firme mai sunt şi nişte magazine alimentare şi baruri.
În total în Chibed sunt: 13 AI-uri (activitate independentă) şi 16 SRL-uri. Aceste instituţii au 146 salariaţi.

 

Pe lângă toate acestea, în localitate se mai fabrică cărămizi şi ţigle (solzi), care sunt pregătite manual de meşteri locali, după care sunt arse cu lemne în cuptoare tradiţionale. Această ocupaţie este una specifică localităţii Chibed în valea superioară a Târnavei Mici, meşterii locali au moştenit de la strămoşi deprinderile necesare arderii cărămizii şi a ţiglei.
Cărămida şi ţigla arsă în acest fel, este de o calitate foarte bună , sunt folosite frecvent în construcţii în satul Chibed, precum, şi în localităţi învecinate.

 

Societatea civilă. În Chibed societatea civilă este reprezentată de două asociaţii: Asociaţia Montană şi Asociaţia Seprődi János.

Consiliul Local este membru în Asociaţia. Microregională Târnava Mică Bălăuşeri-Sovata.


Agricultura. Populaţia s-a ocupat cu agricultură de secole. Marea parte a populaţiei actuale se ocupă tot cu agricultura, cu cultivarea plantelor şi creşterea animalelor.

Structura fondului funciar al localităţii arată în felul următorul:

  Total în ha
Forestier 974,93 ha
Păşuni
362,47 ha
Fâneţe
703,96 ha
Arabil
1307,40 ha

Agricultura practicată pe raza localităţii Chibed are nevoie de mecanizare şi dezvoltare rapidă pentru a nu pierde competiţia cu cerinţele actuale. Bioagricultura nu se practică în localitate cu toate că începe piaţa să ceară produse ecologice.

Ca un specific al agriculturii din satul Chibed putem aminti cultivarea cepei roşii pe suprafeţe destul de mari, ceapă care o parte este valorificată toamna după recoltă iar o parte este păstrată în gospodării până în primăvara anului următor când este valorificat la pieţe, şi în magazine din oraşele apropiate. De asemeni în localitatea Chibed se cultivă intens răsadul de ceapă roşie, răsaduri ce se cultivă de regulă în luna februarie-martie a fiecărui an, în luna mai-iunie răsadurile sînt scoase din pământ sînt valorificate în depresiunea Ciucului şi depresiunea Giurgeu.
În localitatea Chibed nu există piaţă agricolă organizată, se practică vânzarea produselor agricole din faţa porţii mai ales în sezonul de vară, când aceste produse sunt cumpărate de către turiştii care trec pe şosea traversând satul Chibed în drum spre staţiunea Sovata.

La creşterea animalelor au fost folosite păşunile şi fâneţele precum şi o parte a terenurilor agricole cultivate cu porumb siloz, plante rădăcinoase, lucernă şi trifoi. După 1990 au fost înfiinţate mai multe microferme de creştere a porcilor cea mai are având un număr de maxim 50 capete, însă nici o fermă de pe raza localităţii nu corespunde cerinţelor si standardelor Uniunii Europene.

Ultima actualizare: 17.07.2019