Cultură şi învăţământ

Învăţământ. Chibedul are 3 unităţi de învăţământ: o grădiniţă, o şcoală de învăţământ primar şi o şcoală generală cu clasele V-VIII.
Primele atestări documentare despre primele forme de instruire se datează din secolul al XVII-lea. Instruirea copiilor se desfăşura în cadrul eclesiei reformate, copiii fiind instruiţi de către dascăli de biserică. Şcoala se afla în locuinţa dascălului. Actuala şcoală a fost înfiinţată în anul 1873 prin transformarea cazarmei de cavalerie austriacă. Acest loc are şi în prezent numele de Racsuly din germana REIT schule, care înseamnă şcoală de călărie. Cazarma a fost transformată cu contribuţia locuitorilor satului Chibed si a fost amplasată în 4 clădiri câte două săli de clasă, o cameră de locuit şi o bucătărie pentru învăţător.
În arhiva şcolii se află un registru cu procese verbale începând din anul 1871 şi până în anul 1896, document în care se face referire la două şcoli, o şcoală de fete şi una de băieţi, amândouă fiind şcoli confesionale. Din documentul sus-amintit reiese faptul că în anul şcolar 1871-1872 numărul copiilor de vârstă şcolară se prezenta astfel:
• băieţi 200, din care 98 frecventau şcoala;
• fete 160, din care 46 frecventau şcoala.
Clădirea şcolii cu clasele I-IV are o suprafaţă totală de 320,1 m2 din care 180 m2 săli de clase, restul birouri, coridoare, magazie şi sală de recreaţie. Pentru fiecare elev revine o suprafaţă de 2,19 m2.
Clădirea şcolii cu clasele V-VIII are o suprafaţă totală de 788,04 de m2, din care suprafaţa sălilor de clase şi a laboratoarelor este de 300 de m2. Pentru fiecare elev revine o suprafaţă de 3,75 m2.
De şcoală aparţine şi o bibliotecă şcolară, care funcţionează în clădirea şcolii cu clasele V-VIII, având o suprafaţă de 15 m2 şi dispune de 1864 de volume în limba română şi în limba maghiară, cuprinzând cărţi de literatură pentru copii în ambele limbi, precum şi cărţi ştiinţifice.
În anul şcolar 2000-2001 a fost introdus gazul metan în clădirea şcolii la ciclul primar, iar în anul şcolar 2001-2002 şi în clădirea şcolii de gimnaziu, în cinci săli de clase sunt montate convectoare de gaz, ceea ce măreşte confortul activităţii instructiv-educative. Întrucât localitatea nu este canalizată, nici şcoala nu dispune de canalizare, însă şcoala are reţeaua proprie de apă.
În anul şcolar 2007-2008, au fost înscrişi 204 elevi, constatâdu-se o creştere a numărului de elevi comparativ cu anii anteriori. Cota cea mai mare s-a înregistrat în anul 2007, ceea ce înseamnă ca populaţia satului este în creştere.
 
Culte. Până în secolul al XVI-lea locuitorii localităţii Chibed erau romano-catolici. Începând din secolul al XVI-lea cea mai mare parte a locuitorilor în timpul reformei a devenit reformaţi. Urmărind obiceiul din aceea perioadă şi deveniţi majoritari, au luat cu forţa biserica de la romano-catolici.
Romano-catolicii deveniţi minoritari şi pierzând biserica au ţinut slujbele în case particulare. Cei care şi-au păstrat religia romano-catolică cu timpul au devenit şi ei reformaţi, localitatea devenind în acest fel majoritar reformată.
Prima biserică în satul Chibed a fost construită din piatră, de către enoriaşii catolici în anul 1552. În anul 1640 biserica a fost renovată ocazie cu care a fost construit turnul bisericii, de data acesta de către enoriaşii reformaţi care au preluat biserica catolică, deoarece marea majoritate a enoriaşilor catolici din satul Chibed au fost convertiţi la religia reformată. În anul 1709 biserica a fost arsă din temelii însă în timp de 2 ani a fost reconstruită în aceleaşi loc. Biserica a mai fost renovată în anii 1781-1782 ocazie cu care i s-a mai adăugat o aripă clădiri vechi. În anul l826 biserica reformată a mai fost renovată încă o dată ocazie cu care a căpătat forma actuală. În anul 1847 a fost construită orga bisericii reformate din Chibed de către renumitul meşter Bodor Peter, orgă care este în funcţiune şi în zilele noastre.
În satul Chibed mai există o biserică care aparţine enoriaşilor baptişti. Biserica baptistă a fost construită în anul 1930 de către enoriaşii baptişti. După al doilea război mondial enoriaşii baptişti au plecat din sat, biserica a fost preluată de către enoriaşii adventişti până în anul 2000, an în care în sat a venit un preot baptist care a reorganizat slujbele. In prezent în biserica baptistă sunt ţinute slujbe atât de către enoriaşii baptişti cât si de enoriaşii adventişti În viaţa locuitorilor din Chibed sunetul clopotelor a avut un rol important. A fost întotdeauna un semnal şi s-a putut auzii din distanţe mari. Nu a semnalat numai chemarea credincioşilor în biserică, ci în multe cazuri familiile şi-au organizat munca zilnică după sunetul clopotelor.
Când au început să sune clopotele, care anunţau amiaza zilei, femeile au dus la câmp cu mâncarea de prânz pentru ceilalţi membrii ai familiei care lucrau pământurile.
Animalele au fost hrănite în după amiaza zilei odată cu începerea tragerii clopotelor, ce semnalau chemarea credincioşilor reformaţi, la biserică, la slujba religioasă de după amiază. Primele secunde ale anului nou au fost semnalate tot de sunetul clopotelor. Anunţarea decesului unui credincios a fost semnalat tot cu sunetul clopotelor.
Dacă decedatul a fost un bărbat tragerea clopotelor a fost începută cu clopotul cel mare care a fost oprit pentru câteva momente, moment după care a fost tras iarăşi, iar dacă decedatul a fost femeie tragerea clopotelor a fost începută cu clopotul mai mic care are un ton mai înalt.
Din datele pe care le avem de la Parohia Reformată din Chibed dinamica credincioşilor reformaţi din 10 în 10 ani a evoluat după cum urmează:
• 1847 - 1342 de credincioşi reformaţi;
• 1860 - 1432 de credincioşi reformaţi;
• 1870 - 1486 de credincioşi reformaţi;
• 1880 - 1469 de credincioşi reformaţi;
• 1890 - 1613 de credincioşi reformaţi;
• 1900 - 1805 de credincioşi reformaţi;
• 1910 - 1958 de credincioşi reformaţi;
• 1920 - 1831 de credincioşi reformaţi;
• 1930 - 1812 de credincioşi reformaţi;
• 1940 - 2299 de credincioşi reformaţi;
• 1950 - 1837 de credincioşi reformaţi;
• 1960 - 1728 de credincioşi reformaţi;
• 1970 - 1580 de credincioşi reformaţi;
• 1980 - 1322 de credincioşi reformaţi;
• 1990 - 1323 de credincioşi reformaţi;
• 2000 - 1527 de credincioşi reformaţi;
• 2001 - 1510 de credincioşi reformaţi;
• 2002 - 1516 de credincioşi reformaţi.
Din aceste date se poate constata că până în anul 1940 a avut loc o uşoară creştere a credincioşilor reformaţi, iar după anul 1940 se constată o descreştere a credincioşilor. Modificări survin după anul 1992 când se constată o creştere semnificativă a credincioşilor, dar acest fapt se realizează nu pe un spor natural, ci prin convertirea unor persoane de etnie rromă într-un număr relativ mare, ei neavând nici o religie devin reformaţi.
În afară de reformaţi în localitate sunt şi persoane din alte confesiuni într-un număr foarte mic, dintre care cel mai mare număr o au romano-catolicii şi adventiştii de ziua a şaptea. Numărul romano-catolicilor este de 38, în timp ce numărul adventiştilor de ziua a şaptea este de 41 persoane.
Ortodocşii, unitarieni şi baptişti sunt în număr foarte mic, numărul lor nu depăşeşte valoarea de 30 de persoane în total.
Romano-catolicii neavând biserică, slujbele se ţin în fiecare duminică într-o casă amenajată pentru acest scop. Adventiştii şi baptiştii ţin slujbele în biserica baptistă din Chibed.
Celelalte confesiuni nu au nici un fel de lăcaş de cult.
Tot din datele pe care le avem de la Parohia Reformată din Chibed ştim că în anul 1858 Biserica Reformată din Chibed avea un preot, un învăţător-cantor, care se ocupa de educarea fetelor, şi a băieţilor din sat.
Astăzi biserica reformată din Chibed are trei angajaţi, un preot, un cantor şi un clopotar.
Numărul credincioşilor alţii decât cei reformaţi din anul 1895 a fost următorul:
• romano-catolici - 38
• adventişti de ziua a şaptea - 41
• baptişti - 18
• unitarieni - 6
• ortodocşi - 6
• evrei - 2
În anul 1910, după recensământul efectuat în acel an, numărul credincioşilor a evoluat după cum urmează:
• romano-catolici - 51
• luterani - 1
• unitarian - 4
• evrei - 7
În anul 2002 numărul credincioşilor din localitate era următorul:
• reformaţi - 1516
• romano-catolici - 38
• baptişti - 18
• adventişti - 41
• unitariani - 6
 

Ocrotirea sănătăţii. În Chibed funcţionează un dispensar medical. Medicul familiar are ore de consultanţe de multe ori săptămânal. Langă acest serviciu nu există alte, ca de exemplu: stomatolog, medic pentru copii. Cel mai apropiat spital bine dotat se află la Tg. Mureş, la 50 de km de la sat.

Ultima actualizare: 05.08.2019