Analiza SWOT a comunei

Puncte tari
• Notorietatea cepei din Chibed
• Agricultura tradiţională
• Un sol specific, de calitate bună pentru cultivarea cepei roşii
• Uzină locală de prelucrare a cărnii
• Uzină locală de prelucrarea lânii
• O comunitate conştientă
• Există capacitate organizatorică în comună
• Sunt antreprenori tineri în comună
• Trece prin comună DN13A
• Capacitate personală pentru atragerea fondurilor europene
• Există o tradiţie bogată
• Este o comună nouă
 
Puncte slabe
• Membrii comunităţii în manifestările comune nu recunosc profitul lor personal
• În cultivarea şi valorificarea cepei lipseşte un management pe nivel de comuna
• Alţii fac profit din reputatia cepei din Chibed (valoarea adaugată se realizează înafara localităţii)
• Nevalorificarea resurselor turistice conform potentialului existent
• Probleme educaţionale la grupele sărace
• Acces limitat la infrastructura sanitară
• Investiţii reduse în tehnologii de protecţie a mediului
• Nu există în comune acces pe internet cu mare viteză
• Nu există depozite autorizate pentru deşeuri
 
Oportunităţi
• E aproape aeroportul internaţional la Târgu Mureş
• E aproape drumul european E60
• Capacitate turistica ridicată
• E aproape oraşul Sovata
• Existenţa unor instituţii sau organizaţii neguvernamentale în regiune, care se ocupă de pregătirea profesională şi reconversia forţei de muncă.
• Există cale ferată
 
Pericole
• Nu în comune căuta tinerii existenţa lor.
• Îmbătrânirea comunei
• Mică activitate din partea tinerilor în administraţiei comunei
• Nu există un depozit de deşeuri conform cerinţelor moderne
Ultima actualizare: 17.07.2019